דין משמעתי

שוטרים וסוהרים, בנוסף להיותם נתונים למרות המשפט הפלילי ככל אזרח במדינת ישראל, כפופים אף למערכת של חוקים וכללים משפטיים, המרחיבים את תחומי אחריותם, ומאפשרים לגורמי המשמעת בגופים אלה להעמידם לדין בערכאות משמעתיות.

למשרדנו ניסיון רב בייצוג בפני ערכאות אלה, אשר החלטותיהן לעתים בעלות השלכות רבות, לא רק בדמות הענישה המוטלת אלא אף בדמות המשך שירותם בתפקידם הנוכחי ובגופי הביטחון בכלל.