הועדה לעיון בעונש

במערכת הצבאית קיימת אפשרות לקיצור עונשי מאסר בפועל, אשר הוטלו בבתי הדין הצבאיים, בשליש מהעונש ולעתים אף במחציתו, במקרים המתאימים. אין מדובר בקיצור הנעשה באופן אוטומטי, אלא בועדות, שתפקידן לקבוע, האם החייל המורשע זכאי להקלה בעונשו.

ככל שעונש המאסר ממושך יותר, כך ישנה חשיבות גדולה יותר ויתרון גדול יותר לייצוג עורך דין בהליכי ועדה זו.