רישום פלילי לחיילים

הרישום הפלילי הינו אחד מתוצרי הלוואי של ההרשעה בהליך המתקיים בבתי הדין הצבאיים, ובמרבית ההליכים מורשעים חיילים בעבירות, הנושאות רישום פלילי. הרישום הפלילי מלווה את החייל המורשע שנים רבות לאחר שחרורו מהצבא, וכתמו עלול למנוע מהחייל המשוחרר עיסוק בתחומים רבים (כגון אבטחה) וקבלת היתרים מידי רשויות המדינה (כגון היתר להחזקת כלי ירי).

משרדנו עוסק בהתמודדות עם תוצאה קשה זו, ותוך כך מתן ייעוץ באשר להשלכותיה מחוץ לצבא, והגשת בקשות מתאימות לקיצור תקופת ההתיישנות ותקופת המחיקה לנשיא המדינה, שמטרתן השבת מצבו של החייל המורשע לקדמותו (מחיקת הרישום הפלילי), באופן שיתרום את המירב לסיכויי קבלת הבקשות.