תביעות כנגד משרד הבטחון

תביעות כנגד משרד הבטחון

משרדנו מתמחה בייעוץ, הדרכה וייצוג חיילי צה"ל, בשירות חובה ובשירות קבע, ואנשי כוחות הבטחון, המבקשים הכרה כנכי צה"ל, מול משרד הבטחון והועדות הרפואיות השונות.

תביעות המוגשות למשרד הביטחון בנושא זה הינן תביעות משפטיות, הדורשות מומחיות ספציפית והיכרות מעמיקה עם אופן פעולת הגופים. עמידתם של מבקשי ההכרה כנכי צה"ל על זכותם לייצוג משפטי על-ידי עורך דין, דרך כלל, תורמת רבות לסיכויי הצלחת הבקשה וההכרה במבקש כנכה צה"ל.